Dragon Age | Vokr.com

EA RSS

Z dračí kroniky

Dragon Age 2 - předprodej

Kupec

Dragon Age: Prameny

Krčma

Vyhláška

Líbily se vám nové dlc?
Líbily se mi obě
Grafická míra hlasůGrafická míra hlasů1602/45%
Jen Mark of Assasin
Grafická míra hlasůGrafická míra hlasů455/13%
Jen Legacy
Grafická míra hlasůGrafická míra hlasů361/10%
Ani jedno
Grafická míra hlasůGrafická míra hlasů390/11%
Nevím
Grafická míra hlasůGrafická míra hlasů381/11%
Nehrál jsem
Grafická míra hlasůGrafická míra hlasů372/10%
Hlasů celkem: 3561
Těšíte se na Dragon Age 3?
Ano, bude to pecka!
Grafická míra hlasůGrafická míra hlasů1592/45%
Celkem jo
Grafická míra hlasůGrafická míra hlasů476/13%
Trochu
Grafická míra hlasůGrafická míra hlasů364/10%
Ne, nezajímá mě
Grafická míra hlasůGrafická míra hlasů388/11%
Ne! Bude to horší než dvojka!
Grafická míra hlasůGrafická míra hlasů372/10%
Nevím
Grafická míra hlasůGrafická míra hlasů356/10%
Hlasů celkem: 3548

Ikonky

  • Hry na Cesty
  • Star Wars: The Old Republic
  • Sigil.cz
  • Bio-World
  • Dragon Age - oficiální český web hry
  • CNCCzech.com

Statistiky

  • TOPlist

Facebook


DragonAge-CZ.cz na Facebooku!

Twitter

Stručná historie

Rozhodl jsem se pro vás přeložit velice zajímavý a užitečný „článek“ z Game Informeru, který vám přiblíží výňatek důležitých událostí v historii Thedasu. Povětšinou jde o události, které alespoň částečně souvisí s dějem Dragon Age 1 a 2.
Prosím, nehodnoťte kvalitu překladu, nejsem žádný překladatel a omluvte také případné nesrovnalosti v překladu a české verzi Dragon Age – hraji povětšinou anglickou verzi a konkrétní použité české překlady si nepamatuji.
Roky, které jsou označeny jako „starověk“ berte v podobném smyslu jako „před naším letopočtem“ – proto se roky postupně odečítají (až do 1.věku).

1195, Starověk: Magií a ocelí se Darinius zmocnil mocmého města Minrathous a prohlásil se Archonem – králem a vrchním mágem zároveň. Ti, kteří jej podporovali se stali Magistry, vládci říše. Pod Dariniovým vedením ovládli všechny sousedské země, čímž započal vzestup Tevinterského Impéria v Thedasu.

981, Starověk: Rostoucí nevraživost mezi Tevinterským Impériem a elfy konečně vyústila v otevřený konflikt. Armády Impéria oblíčily proslulé elfské město Arlathan a obléhaly jej šest dlouhých let…do chvíle, než se Magistři uchýlili k hrozivému krvavému rituálu, který Arlathan kompletně srovnal se zemí. Dobytí elfského království tak bylo kompletní: Všichni ti, kteří nezahynuli, byli zotročeni, jejich duch zlomen a jejich prastará kultura navždy zničena.

620, Starověk: Kirkwall, poslední z velkých Imperiálních měst, je založen ve vzdálených Free Marches mocným arcimágem Eremiem Krayvanem (Eremius Krayvan). Elfští otroci zde byli přivlečeni po tisících, aby pracovali v kamenolomech a snášeli útrapy, které daly městu jeho temnou a krvavou reputaci. Časem začalo být známé jako „Město řetězů“, centrum trhu s otroky Impéria a osudem všech těch, kteří byli zajati během rozšiřování moci Impéria.

395, Starověk: Skupina nejmocnějších Magistrů Impéria tajně otevřela bránu do božského Zlatého Města, Stvořitelova sídla a rodiště všech stvoření. Za jejich nedovolený vstup byli potrestáni, násilně vyhnáni zpátky do světa jako zkažené, děsivé stvoření – první ze zplozenců (darkspawn). Arcidémon Dumat povstal a začala První Pohroma (the First Blight), což znamenalo hrozivou válku, která zlikvidovala trpasličí království a téměř vyhubila lidstvo. Pouze vznik Šedých Strážců zemi zachránil. Tito zoufalí hrdinové konečně po více než století bojů zatlačili zplozence zpět. Tevinterské Impérium zůstalo oslabeno, ale lidstvo zvítězilo.

170, Starověk: Zvěstovatelka (The Prophet) Andraste a její manžel, válečník Maferath, vedli armádu barbarů přes Probouzející Moře (the Waking Sea), aby zaútočili na oslabené Impérium. Podnítili revoluci proti mágům po celém Thedasu a brzy jejich armáda stála před branami samotného Minrathous. Na pokraji konečného vítězství nad Impériem Maferath Andraste zdradil a následně byla upálena na kůlu – ale její vzpomínka žila dál, inspirujíc vznik náboženství, které jednoho dne pokryje celý Thedas. Vznikla Církev (the Chantry).

25, Starověk: Jak hranice Impéria ustupovaly, stal se Kirkwall jednou z jejich opuštěných základen na neustále se posunujících hranicích. Okolní teritoria se rychle rozdělily do těch, které se staly Orlais, barbarskými Free Marches a novou elfskou domovinou Dales (Údolí).
I přes izolovanost se Kirkwall ubránil mnoha útočícím armádám a nepadl do doby, než se konečně vzbouřili městští otroci a brutálně popravili své Tevinterské vládce. O vlastnictví tohoto opevněného města se po další staletí soupeřilo, ale už nikdy se nevrátilo do rukou Impéria.

1:01 Věku Duchovní (Divine Age): Církev jmenovala svou první Duchovní (Divine), Justinii I, což zároveň dalo v kalendáři jméno tomuto věku. Tento rok zažil expanzi Církevního vlivu po Thedasu za horlivé pomoci Šedých Strážců. Řád posílil Církevní růst, šíříc tak Andrastino učení po celém Thedasu.

1:05 Věku Duchovní: Probudil se Arcidémon Zazikel a s ním přišla Druhá Pohroma. Zplozenci se vyrojili ze všech koutů kontinentu, aby ohrožovali lid Thedasu. Lidstvo bylo uvrženo do zoufalého boje o přežití, které trvalo téměř sto let. Finální bitva se konala 1:95 Duchovního v Starkhavenu, největším městě Free Marches. Lidské síly, vedené armádou Šedých Strážců, zvítězily slavně nad zplozenci a zahnali je na několik dalších století do Deep Roads.

2:10 Slavného Věku (Glory Age): Vzrůstající nepřátelství mezi elfy z Údolí a lidskými misionáři vedlo k elfskému útoku na Orlesianské město Red Crossing. Pobouřená Církev vyhlásila elfům svatou válku, která se později stala známou jako „Vznešené tažení Údolím“ (the Exalted March of the Dales). Nová elfí domovina byla zničena, její lidé buď donuceni žít pod lidskou vládou a přestat uctívat své elfí bohy, nebo odejít a stát se potulnými bezdomovci.

3:10 Věku Věží (Towers Age): S procitnutím Arcidémona Totha se Třetí Pohroma rozšířila Tevinterem a Orlais. Pouze rychlá reakce Šedých Strážců zabránila zplozencům obsadit oba tyto národy. Jejich armády se střetly v Hunter Fell (Lovcův Pád?), kde vyhladili armádu zplozenců a zabili arcidémona v nejkrvavější bitvě historie. Legenda říká, že hromady zplozeneckých mrtvol byly až sto stop hluboké a že jejich krev otrávila zemi tam, kde padli.

3:87 Věku Věží: Napětí v Církvi ohledně restrikcí vůči magii vedla k odtržení kněží Tevinterského Impéria od Orlesianského vedení v tzv. „Velkém Rozkolu“ (The Great Shism). Vidíc Andraste ne jako božího proroka, ale smrtelný symbol naděje – a pravděpodobně byla sama mágem – zvolili kněží Impéria v Katedrále Minrathous šokujícně mužského Duchovního. Znám jako „Černý Duchovní“ (the Black Divine) se stal mocným symbolem proti-Impériové propagandy a rozdmýchal hněv vůči všem mágům.

4:40 Černého Věku (Black Age): Rozzuřena Velkým Rozkolem, shromáždila církev armádu věřících z celého Thedasu a čtyřikrát vpochodovala do Impéria s úmyslem zničit pohany a jejich falešnou Církev. Tyto „Vznešená Tažení“ (Exalted Marches) devastovaly zemi a nakonec nedosáhly svého cíle: Minrathouská Katedrála dále stála. Do dnešních dní zustává Rozkol nerozřešen a Církev Impéria zůstává oddělena od jejich bratrů a sester v Orlais.

5:12 Vznešeného Věku (Exalted Age): Vznešená Tažení skončila se začátkem Čtvrté Pohromy. Arcidémon Andoral se objevil v Antivě a vedl hordy zplozenců do Free Marches a Anderfels. Díky odmítnutí pomoci byly téměř zničeny…do příjezdu hrdinných Šedých Strážců v sedlech svých griffinů. Elfí Strážce Garahel zabil arcidémona u Ayesleigh, v bitvě, která skončila ztrátou griffinů a byla považována za tu, která zničila zplozence navždy.

5:42 Vznešeného Věku: Z prostých začátků k sjednocení bojovných barbarů vzdáleného jihu, povstal Calenhad Veliký, korunován jako první Král Fereldenu. Stvořil legendu, která ho o mnoho let přežila a inspirovala jeho následníky.

6:30 Ocelového Věku (Steel Age): Do zemí Thedasu se doneslo, že do severních džunglí ostrovů Boerického Oceánu dorazili podivní, vysocí lidé s rohy a loděmi, které střílí blesky. Tito lidé se nazývali „quanari“ a zaútočili na pevninu v obrovské vlně, která lidstvo překvapila. Všechny, které si podmanili, donutili překonvertovat na Qun, své utiskující náboženství, které sice označuje všechny jako sobě rovné, ale odsuzuje svobodu jednotlivce. Lidstvo bojovalo s quanari ještě po století, aby je vyhnali z pevniny.

7:60 Bouřného Věku (Storm Age): Brutální quanarijská okupace Kirkwallu byla prolomena Orlesianskými silami, které dosadily rytíře jako prozatimního vládce výnosného obchodního města. Tento krok byl odmítán spojeneckými městy Free Marches a mnoha elfy, kteří se teprve před krátkou dobou stali plnohodnotnými občany pod Qun. Revolty v Kirkwallu a výhružky od ostatních obchodních partnerů donutily Orlais ke stažení. Poprvé mohla šlechta Kirkwallu svobodně rozhodovat o svém vlastním vládnutí a souběžně s tím byl ustanoven první Vikomt Kirkwallu.

8:24 Požehnaného Věku (Blessed Age): Po mnoha letech úpadku, Šílený Císař Reville z Orlais zaútočil a ovládnul Ferelden v Bitvě u Lotheringu. Uzurpátor Meghren byl umístěn na Fereldenský trůn, zatímco pravnučka právoplatného krále pokračovala ve svém boji jako známá Rebelská Královna (Rebel Queen). Orlesianská Říše si užívala vzkříšení své moci diky invazi. Období, které Reville rychle prohýřil.

8:99 Požehnaného Věku: Draci byli považováni za vyhynuté díky nechvalně známým dračím lovcům z Nevarry téměř tři století zpátky, ale i přesto byl Vznešený Drak (nebo spíše dračice, High Dragon) viděn při svém lovu ve Frostback Moutnains. Ačkoliv to učenci označovali za hrozivé předzvěst, Církev to vyhlásila jako znamení slávy Orlesianského Impéria a pojmenovala následující věk jako Dračí (Dragon Age). Nicméně rebelové z Fereldenu v tom viděli znamení svého národního znovuzrození a o 3 roky později úspěšně sesadili Orlesiány.

9:21 Dračího Věku (Dragon Age): Lord Marlowe Dumar je jmenován novým Vikomtem Kirkwallu, nahrazujíc tyrana Perrina Threnholda, který byl zabit městskými templáři „pro dobro všech“. Říká se ale, že Threnholdovým prohřežkům se templáři vzbouřili až ve chvíli, kdy je chtěl vyhnat. Dále se říká, že Dumar měl mezi templáři velkou moc a že jejich řád za jeho vlády extrémně posílil. Stali se centrem Církevní síly ve východní Thedasu a pevnou rukou nad Kruhem Mágů.

9:30 Dračího Věku: Na jihu Fereldenu začala Pátá Pohroma, která povstala společně s Arcidémonem Urthemielem. Co se zdálo jako pohroma, proměnilo se v zářné vítězství . přeživší Šedý Strážce sjednotil království pro zplozencům, zabil Arcidémona v Denerimské Bitvě a následně byl prohlášen Hrdinou Fereldenu. Pátá Pohroma skončila dříve než doopravdy začala a Thedas se radoval.

Zdroj: GameInformer
Překlad: Lukáš Mintěl (7/2010)

Bioware EA Vokr.com

Design vytvořil Vokr | XHTML & CSS vytvořil Dominick